Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Adres:  
Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
Telefon:  
(82) 5623223
Fax:  
(82) 5623227
E-mail:  
szpital@szpital.chelm.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Telefon:
Szpitalny Oddział Ratunkowy + Izba Przyjęć I(82) 562 34 00(82) 562 34 01Pok.Badań I - (82) 562 34 03Pok.Badań II - (82) 562 34 04, Kierownik -(82) 562 31 13, Dyżurka Lekarzy - (82) 562 34 16,
Informacje dodatkowe:

REGULAMIN

 

 

 

SZPITALNEGO ODDDZIAŁU RATUNKOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Zadaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest podejmowanie i prowadzenie  

    czynności diagnostycznych i leczniczych u pacjentów w stanach nagłego zagrożenia   

      zdrowia lub życia niezależnie od etiologii /internistycznych, okołourazowych, zatruć

      przywożonych przez zespoły ratownictwa przedszpitalnego lub zgłaszających się do

      oddziału samodzielnie.

 

 

Czynności te w początkowej fazie są ukierunkowane na:

 

-         zahamowanie procesów patofizjologii śmierci wczesnej

 

-         szybkie wstępne określenie rozmiaru zagrożenia, uszkodzenia, zranienia /szybka 

 

                  diagnostyka/

 

-         zahamowanie rozwijania się wstrząsu /okołourazowego, krwotocznego, kardiogennego/

 

-         leczenie bólu okołourazowego

 

-         podjęcie decyzji o dalszym leczeniu specjalistycznym /ewentualnie rozpoczęcie tego   leczenia/

 

-         przygotowanie pacjenta do dalszych etapów leczenia

 

 

 

II. Szpitalny Oddział Ratunkowy  w swojej strukturze posiada niżej wymienione

 

    obszary z zadaniami:

 

 

 

  a)  Obszar segregacji i przyjęć:

-    wstępna ocena pacjenta

 

-    zebranie wywiadu od pacjenta, rodziny, zespołu ambulansu

 

-    rejestrowanie przyjęć

 

-    informacje

 

-    odpowiednie skierowanie do dalszych obszarów oddziału

 

 

 

 b) Obszar resuscytacyjno-zabiegowy:

-         wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, podstawowych czynności   ratujących życie, monitorowanie funkcji życiowych

 

W tym:

 

-         resuscytacja z podaniem tlenu, defibrylacją, intubacją dotchawiczną, kontrolą

 

      oddechu

 

-    założenie dostępów żylnych i tętniczych,

 

-    założenie sondy żołądkowej,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    założenie cewnika moczowego,

 

-    założenie drenażu klatki piersiowej,

 

-    wykonanie nakłucia odbarczającego osierdzia,

 

-    wykonanie konikotomii, tracheostomii,

 

-    znieczulenia ogólnego,

 

-   przeprowadzenie transfuzji krwi,

 

-   wykonanie sztucznej stymulacji serca,

 

-   prowadzenie leczenia fibrynolitycznego,

 

-   unieruchamianie złamań,

 

-   bezpośredni masaż serca,

 

-   zapewnienie podstawowej diagnostyki: rtg klatki piersiowej, miednicy, kręgosłupa    

 

     szyjnego

 

-   monitorowanie  ekg , ciśnienia tętniczego, pulsoksymetrii, kapnografii

 

 

 

c) Obszar obserwacji i budzeń:

-   obserwacja pacjentów z mniej nasilonymi i wyrazistymi objawami zagrożeń,

 

-   budzenie po zabiegach w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym

 

 

 

d) Obszar intensywnej terapii:

-   krótkoterminowa intensywna terapia

 

-   zabiegi ratunkowe

 

-   przygotowanie do dalszych etapów leczenia w innych oddziałach szpitala

 

 

 

e) Obszar ambulatoryjno-konsultacyjny:

-   przyjmowanie pacjentów zgłaszających się do szpitalnego oddziału ratunkowego,

 

-   umożliwienie przeprowadzenia konsultacji specjalistycznych, dokonania pomiaru  

 

    ciśnienia , tętna, obejrzenia  zdjęć rtg, spisania wywiadu

 

 

 

f) Obszar diagnostyczno- laboratoryjny:

-   wykonanie badań niezbędnych do podejmowania celowanego leczenia w sytuacjach

 

    zagrożenia życia / diagnostyka laboratoryjna, rtg, usg, tomografia komputerowa/

 

 

 

g) Zaplecze administracyjne oddziału:

 

-   prowadzenie dokumentacji obowiązującej w oddziale,

 

-   zapewnienie radiołączności i łączności telefonicznej

 

 

 

III. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pracuje personel lekarski i pielęgniarski

 

       wyspecjalizowany w ratowaniu życia ludzkiego w stanach nagłego zagrożenia.

 

 

 

      a) Oddziałem kieruje ordynator , który podlega Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa.

 

 

 

      b)Praca Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trwa całą dobę i jest zabezpieczana przez

 

          lekarzy dyżurnych oddziałów:

 

    - pierwszy lekarz dyżurny oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

 

    - lekarz dyżurny oddziału chirurgicznego

 

    - lekarz dyżurny oddziału ortopedycznego

 

    - lekarz dyżurny oddziału kardiologicznego

 

    - lekarz dyżurny oddziału internistycznego

 

                Docelowo dyżur będzie pełniony przez lekarzy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego                    

 

                - specjalistów medycyny ratunkowej.

 

                      

 

     c) Starsze pielęgniarki koordynujące modułów szpitalnego oddziału ratunkowego  

 

         (moduł zabiegowy, moduł kardiologiczno-internistyczny) podlegają ordynatorowi   

 

         szpitalnego oddziału ratunkowego i przełożonej pielęgniarek szpitala. Kierują

 

         pracami średniego i niższego personelu medycznego oddziału.

 

 

 

d) pielęgniarki i personel pomocniczy wykonują czynności określone

 

    w zakresach obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy.

 

 

 

IV. Oddział współpracuje z innymi służbami ratowniczymi oraz współdziała

 

      z regionalnym systemu łączności „na ratunek”.

 

 

 

V.  Oddział pełni jednocześnie funkcję izby przyjęć szpitala.

 

 

 


Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Stanowisko:
Kierownik Oddziału

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Pawelec-Wilińska Wioletta
Data wytworzenia informacji: 18-05-2015
Osoba wprowadzająca informację: Elżbieta Brzeziecka
Data wprowadzenia informacji: 18-05-2015