Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Adres:  
Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
Telefon:  
(82) 5623223
Fax:  
(82) 5623227
E-mail:  
szpital@szpital.chelm.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Centralna Sterylizacja
Telefon:
Kierownik - (82) - 562 33 43(82) 562 33 10
Informacje dodatkowe:

 

REGULAMINCENTRALNEJ STERYLIZATORNI

 

 

 1. Do zadań Centralnej Sterylizatorni należy:

 • mycie i dezynfekcja właściwa materiału sterylizacyjnego;

 • mycie i dezynfekcja łóżek, szafek przyłóżkowych, materacy w Centralnej Dezynfektorni;

 • kontrola i kompletowanie narzędzi w zestawy;

 • przygotowanie bielizny operacyjnej oraz sprzętu i innych artykułów do sterylizacji;

 • sterylizacja parowa i gazowa(tlenkiem etylenu) następujących materiałów:narzędzi chirurgicznych i metalowego sprzętu medycznego, bielizny operacyjnej, materiału opatrunkowego, artykułów gumowych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych, optyk i innych materiałów termolabilnych;

 • kontrola procesu sterylizacji za pomocą metod fizycznych, chemicznych i biologicznych zgodnie z obowiązującymi procedurami;

 • przechowywanie materiału po sterylizacji w magazynie materiałów sterylnych;

 • prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 1. Centralna Sterylizatornia jest samodzielną komórką, którą zarządza kierownik podległy z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa.

 

 1. Centralna Sterylizatornia udziela świadczeń dla potrzeb SP WSS oraz dla placówek zewnętrznych na podstawie zawartej umowy.

 

 1. W strukturze organizacyjnej Centralnej Sterylizatorni znajduje się Centralna Dezynfektornia, którą kieruje pielęgniarka koordynująca podległa bezpośrednio kierownikowi Centralnej Sterylizatorni.

 

 1. Do obowiązków kierownika należy:

 

 • organizowanie i nadzorowanie oraz kontrola pracy podległego personelu pod kątem zabezpieczenia wykonywania usług Centralnej Sterylizatorni;

 • ustalanie zakresu działań dla podległego personelu;

 • nadzór nad bieżącym kontrolowaniem procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

 • nadzór nad poprawnością prowadzenia obowiązującej dokumentacji;

 • nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem zadań;

 • wdrażanie do praktyki nowych osiągnięć naukowych w dziedzinie mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

 • organizowanie szkoleń dla personelu;

 • wnioskowanie do Dyrektora w sprawie wyposażenia i doposażenia w sprzęt i aparaturę oraz personel.

 

 

 

 1. Do obowiązków pielęgniarki koordynującej należy:

 

 • zastępowanie kierownika w czasie jego nieobecności;

 • koordynowanie i nadzór nad pracą Centralnej Dezynfektorni;

 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji;

 • wdrażanie do praktyki osiągnięć naukowych w dziedzinie dezynfekcji i sterylizacji;

 • udział w szkoleniach dla personelu;

 1. W Centralnej Sterylizatorni ponadto zatrudnieni są:

 

 • pielęgniarki;

 • operatorzy ciśnieniowych sterylizatorów parowych i gazowych;

 • dezynfektorzy;

 • salowe/sanitariuszki.

 

 


Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Pawelec-Wilińska Wioletta
Data wytworzenia informacji: 18-05-2015
Osoba wprowadzająca informację: Elżbieta Brzeziecka
Data wprowadzenia informacji: 18-05-2015