Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Adres:  
Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
Telefon:  
(82) 5623223
Fax:  
(82) 5623227
E-mail:  
szpital@szpital.chelm.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Zakład Diagnostyki Labolatoryjnej
Telefon:
Kierownik Zakładu - (82) 562 31 57, Rejestracja - (82) 562 31 57
Informacje dodatkowe:

REGULAMIN

 

 

 

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNEGO

 

 

 

 

 

 

 

I. Do zadań Laboratorium Mikrobiologicznego w szczególności należy:

 

 1. wykonywanie posiewów wszystkich materiałów biologicznych z określeniem czynnika chorobotwórczego i ocena lekowrażliwości.

   

 2. posiewy profilaktyczne

   

 3. posiewy czystościowe

   

 4. badania mykologiczne (zakażenia drożdżakami i grzybami)

   

 5. odczyny serologiczne

   

 

 

II. W skład Laboratorium Mikrobiologicznego wchodzą następujące pracownie;

 

 1. bakteriologiczna/ plus pracownia pożywek/

   

 2. pracownia posiewu prątka gruźlicy

   

 3. mykologiczna / plus diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową/

   

 4. serologiczna

   

 

 

III. Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego podlega z-cy Dyrektora ds.      

 

       Lecznictwa.

 

 

 

 

 

Zadania Kierownika:

 

 1. koordynowanie diagnostyki mikrobiologicznej szpitala i lecznictwa otwartego

   

 2. zapewnienie odpowiedniej jakości usług

   

 3. organizowanie właściwego przepływu informacji między laboratorium mikrobiologicznym a lekarzami

   

 4. kontrolowanie, analizowanie wyników oraz wydawanie zleceń pokontrolnych dotyczących czystości bakteriologicznej szpitala

   

 5. zapewnienie prawidłowego prowadzenia dokumentacji

   

 6. prowadzenie statystyki z uwzględnieniem kosztów wykonanych badań

   

 7. konsultacje z lekarzami w zakresie stosowania racjonalnej antybiotykoterapii

   

 8. udzielanie informacji na temat izolowanych drobnoustrojów i ich oporności na leki

   

 9. wdrażanie wszelkich zmian i udoskonaleń w diagnostyce mikrobiologicznej.

   

 

 

Kierownikowi Laboratorium podlegają:

 

 1. asystent, młodszy asystent

   

 2. technik laboratoryjny

   

 3. pomoc laboratoryjna

   

 

 

Zadania asystenta, młodszego asystenta:

 

 1. wykonywanie badań

   

 2. opracowywanie wyników

   

 3. udzielanie informacji na temat izolowanych drobnoustrojów i ich oporności na leki

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania technika:

 

 1. wykonywanie podłoży bakteriologicznych

   

 2. posiewy materiałów biologicznych

   

 3. przyjmowanie i przygotowywanie materiałów do badań

   

 4. wykonywanie izolacji drobnoustrojów i lekooporności

   

 

 

Zadania pomocy laboratoryjnej:

 

 1. mycie i sterylizacja szkła laboratoryjnego

   

 2. utrzymywanie pomieszczeń laboratoryjnych w czystości

   

 3. obsługa sterylizatorów

   

 4. transport badań bakteriologicznych.

   

 

 


Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Pawelec-Wilińska Wioletta
Data wytworzenia informacji: 18-05-2015
Osoba wprowadzająca informację: Elżbieta Brzeziecka
Data wprowadzenia informacji: 18-05-2015