Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Adres:  
Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
Telefon:  
(82) 5623223
Fax:  
(82) 5623227
E-mail:  
szpital@szpital.chelm.pl

Dokument

Tytuł:
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz pełnienie funkcji lekarza kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPWSzS w Chełmie
Data utworzenia:
2021-07-02
Obowiązujący:
od 2021-07-02 do 2021-07-09
Opis:

 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO w CHEŁMIE

ul. Ceramiczna 1, 22-100 CHEŁM

tel. 82 562 32 23, fax 82 562 32 27, e-mail: szpital@szpital.chelm.pl

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz pełnienie funkcji lekarza kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii
w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie

  1. Czas trwania umowy: od podpisania umowy do 31 stycznia 2023 roku.
  2. Szczegółowe warunki konkursu ofert zawierające formularz oferty i projekt umowy dostępne są na stronie internetowej www.szpital.chelm.pl oraz w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych, pok. 118.
  3. Oferty należy przesłać lub złożyć w zamkniętych kopertach w formie pisemnej na formularzu ofert do dnia 09.07.2021 r. do godz. 10.00, w sekretariacie SPWSzS w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, pok. 109.
  4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w dniu 09.07.2021 r. o godz. 10.10,ul. Ceramiczna 1 pok. 113.
  5. Termin związania ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
  6. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14 dni od upływu terminu składania ofert. W szczególnych przypadkach Udzielający Zamówienia może przesunąć termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.
  7. O wynikach rozstrzygnięcia konkursu zostaną powiadomieni na piśmie Oferenci, którzy złożyli oferty w postępowaniu konkursowym. Dodatkowo rozstrzygnięcie ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej SPWSzS w Chełmie www.szpital.chelm.pl.
  8. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bądź unieważnienia konkursu w całości lub w części na dane świadczenie zdrowotne na każdym etapie postępowania.

 

Chełm, 2 lipca 2021 r.

 

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Różycka Aneta
dodano do BIP dnia 2021-07-02 09:45:09
rejestr zmian | Informacje...